Vytautas Narbutas was born in 1962 February 19th in Klaipeda. 1982 After graduating Kaunas Stepas Žukas Arts and Crafts Technicum, studied scenography at the Lithuanian Art Institute (now the Vilnius Academy of Fine Arts). Since 1998 living and creating in Reykjavik (Iceland), is an honorary member of the Icelandic Lithuanian community. The artist has created scenography and costumes for dozens of performances in theaters in Lithuania, Iceland, Finland, Denmark and Japan. Much worked with theatre directors Rimantas Tuminas, Oskaras Korsunovas. During his spare time Vytautas paints and participates in exhibitions. Vytautas Narbutas has been nominated almost every year for the main Icelandic theater award “Grima”, and in 2008, Vytautas Narbutas’s name caused a real sensation in the country – him, a stage designer, and even a foreigner, a very close national organisation – Icelandic Designers Association nominated for its most important annual award.

 

Vytautas Narbutas gimė 1962 m. vasario 19 dieną Klaipėdoje. 1982 m. baigęs Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, studijavo scenografiją Lietuvos Dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Nuo 1998 m. gyvena ir kuria Reikjavike (Islandija), yra Islandijos lietuvių bendruomenės garbės narys. Menininkas yra sukūręs scenografiją bei kostiumus kelioms dešimtims spektaklių Lietuvos, Islandijos, Suomijos, Danijos ir Japonijos teatruose. Daug bendradarbiavo su režisieriumi Rimantu Tuminu. Laisvalaikiu Vytautas tapo ir dalyvauja parodose. Vytautas Narbutas beveik kasmet nominuojamas pagrindiniam Islandijos teatro apdovanojimui „Grima“, o 2008 m. Vytauto Narbuto vardas sukėlė šalyje tikrą sensaciją, – mat jį, scenografą, ir dar užsienietį, savo svarbiausiam metiniam apdovanojimui nominavo labai uždara nacionalinė organizacija – Islandijos dizainerių asociacija.

Informacija panaudota iš Vilniaus mažojo teatro internetinio puslapio www.vmt.lt

Interviu su Vytautu Narbutu skaitykite čia